Xịt Chống Xuất Tinh Sớm Peineili 15ml

260.000 VND

  • Dung tích sản phẩm : 15ml
  • Số lần sử dụng: 60-70 lần => 2.000 VND cho mỗi lần sử dụng
  • Công dụng: kéo dài thêm thời gian quan hệ từ 20-30 phút
  • Mùi : mùi thơm nhẹ đặc trưng
  • Thành phần : 10% Ldcin, vitamin E…