Warning: Undefined array key "code" in /home/adamcuon/muasextoy.net/wp-content/plugins/viet-contact/inc/vietcontact-content.php on line 29
Warning: Undefined array key "color" in /home/adamcuon/muasextoy.net/wp-content/plugins/viet-contact/inc/vietcontact-content.php on line 19
>

Đồ chơi tình dục nói chung được sử dụng cho mọi đối tượng. LBGT là cụm từ viết tắt với L là lesbian (đồng tính nữ), G là gay (đồng tính nam), B là bisexual (người lưỡng tính), T là transgender (người chuyển giới).

Đồ chơi tình dục cho LGBT đều có thể sử dụng đồ chơi tình dục nữ hay đồ chơi tình dục nam khi thủ dâm và quan hệ với người yêu. Tuy nhiên có những sex toy được giới LBGT yêu thích hơn cả. Bạn hãy tham khảo các danh mục sản phẩm dành riêng cho les và gay.